ขั้นตอนการผลิต

การเริ่มต้น

หลังจากที่บริษัทฯ และ ลูกค้าตกลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ และ หลังจากได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะทำการสั่งผลิตสินค้านั้นในกรณีที่ไม่มีสินค้าในสต๊อก โดยระยะเวลาการผลิตจะถูกระบุในใบเสนอราคา

Read more

การออกแบบและพัฒนา

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ความลึก และ ระยะเจาะกุญแจ ถูกส่งให้ฝ่ายออกแบบและพัฒนา เพื่อทำการออกแบบ และ ทำCAD หลังจากออกแบบเรียบร้อยแบบจะถูกตรวจสอบอีกครั้งโดยแผนกQCเพื่อตรวจสอบความผิดพลาด แล้วจึง ส่งให้ฝ่ายผลิตต่อไป

Read more

การตัดและพับชิ้นงาน

ในการเลือกวัตถุดิบในการผลิต เช่น เหล็กแผ่น บริษัทฯจะคัดคุณภาพของเหล็กให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นสามารถแบ่งได้คร่าวๆ เป็น 3 ประเภท เหล็กแผ่นขาว เหล็กแผ่นดำ เหล็ก EG (Electro Galvanized) หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบเรียบร้อย CAD จะถูกส่งต่อไปยังแผนกตัด-พับ โดยใช้เครื่องจักรที่มีความทันสมัยในการตัด และ พับชิ้นงาน

Read more