การเริ่มต้น

Announcement Date: December 1, 2015

หลังจากที่บริษัทฯ และ ลูกค้าตกลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ และ หลังจากได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะทำการสั่งผลิตสินค้านั้นในกรณีที่ไม่มีสินค้าในสต๊อก โดยระยะเวลาการผลิตจะถูกระบุในใบเสนอราคา