การออกแบบและพัฒนา

Announcement Date: December 2, 2015

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนาด ความลึก และ ระยะเจาะกุญแจ ถูกส่งให้ฝ่ายออกแบบและพัฒนา เพื่อทำการออกแบบ และ ทำCAD หลังจากออกแบบเรียบร้อยแบบจะถูกตรวจสอบอีกครั้งโดยแผนกQCเพื่อตรวจสอบความผิดพลาด แล้วจึง ส่งให้ฝ่ายผลิตต่อไป