มาตรฐาน IP

IP - Ingress Protection Ratings คือมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย มาตรฐาน นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro Technical Standardization (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures - IP Code), ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักซึ่งหลักแรกจะแแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือตัวเลขดังกล่าว เช...
More

ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

breaker
ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในบ้าน เป็นกระแสไฟฟ้าสลับแรงต่ำ (AC 220 โวลต์) มีสายไฟ 2 เส้น ประกอบด้วยสายดิน 1 เส้น และ สายไฟ 1 เส้น ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัติโนมัติ (แผงควบคุม) และ สุดท้ายเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าตามลำดับ ข้อควรจำ:      ทุกครั้งที่ต้องการซ่อมแซม แก้ไข ระบบไฟฟ้าทุกชนิดในบ้าน จะต้องดับหรือปิดกระแสไฟฟ้าที่ แผงควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย 
More