@Office

Related Categories

@Factory, @Office
Title Administration Officer
Categories @Factory, @Office
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
Job Information
 • เริ่มงาน 8.00 น เลิกงาน 17.00 น.
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถใช้ MS Word, MS Excel ได้ในระดับพื้นฐาน
 • สถานที่ทำงาน สามารถเลือกได้ระหว่าง  สำนักงาน (ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74) หรือ โรงงาน บจก.พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ซอยคู่สร้าง)

ประจำโรงงาน (ซอยคู่สร้าง) – พนักงานสโตร์

 • ตรวจนับ/ รับเข้า/ จ่ายออก สินค้าคงคลัง
 • สามารถอ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน

ประจำสำนักงาน (ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74) – พนักงานธุรการ

 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ที่ดี
 • จัดทำรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น เปิดอีเมล ใช้ MS Excel, MS Word ในขั้นพื้นฐานได้

 

 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด และ กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน ได้ที่นี่
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-818-7762 หรือ ส่งประวัติได้ที่ recruit@pkntech.co.th , fb.me/PKNtechnical
 • ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงาน ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74 ในวันและเวลาทำการ พร้อมเตรียมเอกสารในการสมัครงาน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่าย
  • สำเนาวุฒิการศึกษา

Apply Now