ตรวจสุขภาพประจำปี

02/11/2015 - 03/11/2015 All day
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง ตำบล ในคลองบางปลากด สมุทรปราการ ประเทศไทย โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง ตำบล ในคลองบางปลากด สมุทรปราการ ประเทศไทย

บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จัดโครงการ ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี2558

โดย โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง

ลักษณะการตรวจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ

  1. อายุน้อยกว่า 35 ปี
  2. อายุมากกว่า 35 ปี

Please login to see lists:

Existing Users Log In