บจก.พีเค แอนด์ เอ็นฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ

27/11/2014 All day
บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตำบล บางจาก สมุทรปราการ ประเทศไทย บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตำบล บางจาก สมุทรปราการ ประเทศไทย
certificate
certificate of Honor

บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก เทศบาลเมืองลัดหลวง

จากการชำระภาษีในกำหนดระยะเวลาและสม่ำเสมอ