อบรม หัวข้อ “กินอย่างไร ห่างไกลโรค”

18/01/2016 13:30 - 18/01/2016 15:00

อ้างอิงจาก  ข้อมูลผลตรวจสุขภาพพนักงานที่มีปัจจัยเสี่ยง  อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ  อาทิ  โรคอ้วน โรคเบาหวาน  ความดัน  และไขมัน 

 ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ   นักโภชนบำบัด รพ.กรุงเทพพระประแดง  จึงจะเข้าไปบรรยายให้ความรู้   แนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมการทานอาหาร  การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ควรงดเว้นให้แก่พนักงาน

   ในวันจันทร์ที่  18 มกราคม   2559  เวลา 13.30 15.00 น.

BGH seminar (1)

BGH seminar (2)