บจก.พีเค แอนด์ เอ็นฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ

certificate
บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก เทศบาลเมืองลัดหลวง จากการชำระภาษีในกำหนดระยะเวลาและสม่ำเสมอ
More

อบรม หัวข้อ “กินอย่างไร ห่างไกลโรค”

อ้างอิงจาก  ข้อมูลผลตรวจสุขภาพพนักงานที่มีปัจจัยเสี่ยง  อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ  อาทิ  โรคอ้วน โรคเบาหวาน  ความดัน  และไขมัน   ด้วยความห่วงใยในสุขภาพ   นักโภชนบำบัด รพ.กรุงเทพพระประแดง  จึงจะเข้าไปบรรยายให้ความรู้   แนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมการทานอาหาร  การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ควรงดเว้นให้แก่พนักงาน    ในวันจันทร์ที่  18 มกราคม   2559  เวลา 13.30 – 15.00 น.
More

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการ ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี2558 โดย โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง ลักษณะการตรวจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ อายุน้อยกว่า 35 ปี อายุมากกว่า 35 ปี Please login to see lists:
More