Job: พนักงานธุรการ ด่วน!

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งด้านหน้าและหลัง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
 4. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
Title พนักงานธุรการ ด่วน!
Categories @Factory, @Office
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
Location โรงงาน: ซอยวัดคู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
Job Information
 • เริ่มงาน 8.00 น เลิกงาน 17.00 น.
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถใช้ MS Word, MS Excel ได้ในระดับพื้นฐาน
 • ตรวจนับ/ รับเข้า/ จ่ายออก สินค้าคงคลัง
 • สามารถอ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
 • สถานที่ทำงาน สำนักงาน (ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74) หรือ โรงงาน บจก.พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ซอยคู่สร้าง)
 • สามารถดาวน์โหลด และ กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน ได้ที่นี่
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-818-7762 หรือ ส่งประวัติได้ที่ recruit@pkntech.co.th , fb.me/PKNtechnical

Apply Now