Job: พนักงานประจำฝ่ายผลิต

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งด้านหน้าและหลัง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
 4. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
Title พนักงานประจำฝ่ายผลิต
Categories @Factory
Salary ไม่ต่ำกว่าประกาศค่าแรงขั้นต่ำ + ประสบการณ์ + วิชาชีพ
Location โรงงาน: ซอยสุขปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
Job Information
 • พนักงานทั่วไป
  • แผนก – ตัดพับ
   • ควบคุมการทำงานเครื่อง CNC / ตัด-พับโลหะแผ่น
   • ประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แผนก- ประกอบ
   • ประกอบและขึ้นรูป เช่น ตู้ และ รางไฟฟ้า
   • ประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แผนก- สี
   • ช่างพ่นสี / พนักงานประจำสายพาน 
   • หากมีประสบการณ์ในการพ่นสีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แผนก- จัดส่ง
   • พนักงานขับรถส่งของ (จะต้องมีใบขับขี่)
   • พนักงานติดรถส่งของ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2463-7422, 0-2818-7762  อีเมล  recruit@pkntech.co.th

Apply Now