Job: พนักงานฝ่ายผลิต ประจำแผนกตัด-พับ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัครงาน
 1. สำเนาบัตรประชาชน ทั้งด้านหน้าและหลัง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว
 4. สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
Title พนักงานฝ่ายผลิต ประจำแผนกตัด-พับ
Categories ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง)
Location โรงงาน: ซอยสุขปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
Job Information
 • พนักงานฝ่ายผลิต ประจำแผนกตัด-พับ
  • ตัด พับโลหะโดยใช้เครื่อง CNC เครื่องพับตามใบสั่งงาน
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • หากมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดลาพักร้อน
 • เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ

ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสมัครงานได้ที่

 • สำนักงาน ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74 หรือ
 • โรงงานในซอยคู่สร้าง
 • Facebook: PKNtechnical

ในวันและเวลาทำการ พร้อมเตรียมเอกสารในการสมัครงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย
 • สำเนาวุฒิการศึกษา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2462-6729, 0-2818-7762  อีเมล  recruit@pkntech.co.th

Apply Now