ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง)

Related Categories

ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง), ประจำสำนักงาน ปากซอยสุขสวัสดิ์74
Title พนักงานธุรการ
Categories ประจำสำนักงาน ปากซอยสุขสวัสดิ์74, ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง)
Salary ต่อรองได้
Job Information
 • เริ่มงาน 8.00 น เลิกงาน 17.00 น.
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถใช้ MS Word, MS Excel ได้ในระดับพื้นฐาน
 • สถานที่ทำงาน สามารถเลือกได้ระหว่าง  สำนักงาน (ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74) หรือ โรงงาน บจก.พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ซอยคู่สร้าง)

 

ประจำสำนักงาน (ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74) – พนักงานธุรการ

 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ที่ดี
 • จัดทำรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจนับ/ รับเข้า/ จ่ายออก สินค้าคงคลัง
 • สามารถอ่าน เขียน ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เช่น เปิดอีเมล MS Excel, MS Word ในขั้นพื้นฐานได้

 

 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด และ กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน ได้ที่นี่ และส่งประวัติที่ recruit@pkntech.co.th , fb.me/PKNtechnical
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-818-7762
 • ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสมัครงานได้ที่สำนักงาน ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74 ในวันและเวลาทำการ พร้อมเตรียมเอกสารในการสมัครงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่าย
  • สำเนาวุฒิการศึกษา

 

 • สวัสดิการ

  • เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง
  • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
  • เสื้อฟอร์มพนักงาน
  • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • วันหยุดลาพักร้อน
  • เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ
Apply Now


Title พนักงานเขียนแบบ
Categories ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง)
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
Location โรงงาน: ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
Job Information

 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานเวลา 8.00 เลิกงาน 17.00 น.
 • สวัสดิการ เช่น ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยขยัน, วันหยุดประจำปี, วันลาพักร้อน ฯลฯ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2463-7422 หรือ recruit@pkntech.co.th

Apply Now


Title Production Line Manager
Categories ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง)
Salary Depends on Qualification (Negotiable)
Start Date 2016-10-01
Location Factory : Phrasamutjadee district, Samutprakarn
Job Information

Production Line Manager

Job Description:

 • Plan a manufacturing schedule
 • Control divisions inside the factory including of Cutting & Folding, Welding, Painting and Assembling

Qualifications:

 • Medium-High level of computer literacy, especially Microsoft Office, AutoCAD, SolidWorks
 • Problem-solving skills
 • Inter-personal skills, and management skills
 • Experience in engineering fields is required

For Interested Applicants:

please send their resume with expected salaries to an email: recruit@pkntech.co.th

Apply Now


Title พนักงานฝ่ายผลิต ประจำแผนกตัด-พับ
Categories ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง)
Location โรงงาน: ซอยสุขปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
Job Information
 • พนักงานฝ่ายผลิต ประจำแผนกตัด-พับ
  • ตัด พับโลหะโดยใช้เครื่อง CNC เครื่องพับตามใบสั่งงาน
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • หากมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดลาพักร้อน
 • เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ

ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสมัครงานได้ที่

 • สำนักงาน ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74 หรือ
 • โรงงานในซอยคู่สร้าง
 • Facebook: PKNtechnical

ในวันและเวลาทำการ พร้อมเตรียมเอกสารในการสมัครงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย
 • สำเนาวุฒิการศึกษา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2462-6729, 0-2818-7762  อีเมล  recruit@pkntech.co.th

Apply Now


Title พนักงานฝ่ายผลิต ประจำแผนกประกอบ
Categories ประจำโรงงาน ซอยสุขสวัสดิ์ 84(ซอยคู่สร้าง)
Location โรงงาน: ซอยสุขปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
Job Information
 • พนักงานฝ่ายผลิต ประจำแผนกประกอบ
  • ประกอบ และ ขึ้นรูปชิ้นงาน ตู้ไฟ และ รางไฟฟ้า ตามใบสั่งงาน
  • หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • วันหยุดลาพักร้อน
 • เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่างๆ

ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสมัครงานได้ที่

 • สำนักงาน ปากซอยสุขสวัสดิ์ 74 หรือ
 • โรงงานในซอยคู่สร้าง
 • Facebook: PKNtechnical

ในวันและเวลาทำการ พร้อมเตรียมเอกสารในการสมัครงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่าย
 • สำเนาวุฒิการศึกษา

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2462-6729, 0-2818-7762  อีเมล  recruit@pkntech.co.th

Apply Now