ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

breaker

ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในบ้าน เป็นกระแสไฟฟ้าสลับแรงต่ำ (AC 220 โวลต์) มีสายไฟ 2 เส้น ประกอบด้วยสายดิน 1 เส้น และ สายไฟ 1 เส้น ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัติโนมัติ (แผงควบคุม) และ สุดท้ายเข้าสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าตามลำดับ

ข้อควรจำ:

     ทุกครั้งที่ต้องการซ่อมแซม แก้ไข ระบบไฟฟ้าทุกชนิดในบ้าน จะต้องดับหรือปิดกระแสไฟฟ้าที่ แผงควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย