ตู้ MDB / Main Distribution Board


ตู้ MDB แบบภายในอาคาร

 • ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เป็นตู้แบบ Knock Down ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้ง่าย
 • แข็งแรงและมั่นใจด้วยโครงตู้เหล็กหนา 3.0 ม.ม.
 • ฝาด้านข้าง และ หลังมีช่องระบายอากาศยึดด้วยสกรู หรือ กุญแจ
 • บริการเจาะหน้าตู้ตามแบบที่ต้องการ


ตู้ MDB แบบภายนอกอาคาร

 • ออกแบบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เป็นตู้ติดตั้งกับพื้น ใช้ภายนอกอาคาร
 • สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้เป็นอย่างดี
 • มีฝา 1 ชั้น หรือ 2 ชั้น โดยชั้นนอกอาจมีกระจกใส
 • บานพับชนิดซ่อน และ กุญแจล็อกชนิดกันน้ำ
 • บริการเจาะหน้าตู้ตามแบบที่ต้องการ

ปรึกษาการออกแบบ และ การใช้งานตู้ไฟฟ้า ติดต่อเราได้ที่ LINE: PKNTECH