ตู้พับยึดผนัง

ตู้พับไฟฟ้าติดตั้งยึดผนัง ภายในอาคาร ( Indoor type ) มีมาตรฐานการป้องกันละอองน้ำ (Degree of Protection) IP 31-IP 43 โดยมีซีลยางและรางกันน้ำที่ขอบตู้ มีฝา 1 ชั้น บานพับฝาหน้าตู้เป็นแบบชนิดซ่อนและมีกุญแจล็อค รูปแบบ ขนาด ความหนา ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเคลือบผิวโดย Epoxy powder paint

Documents:

Title Download
Company Profile
  1 files      513 downloads
Download
Catalogue
  1 files      1080 downloads
PK&N Catalogue