แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ.2559

บริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ.2559 ตามไฟล์ที่แนบมานี้

Download: